От земята до трапезата

"Елит" - Водеща в областта на селското стопанство, респективно растениевъдство, животновъдство и производство на млечни продукти. Създадена през 1995г. успешно управлявана и ръководена повече от 20 години, непрекъснато разширява и обновява дейността си.
Елит е марка!
"Елит" са няколко дружества успешно утвърдени на българския пазар!

Земеделие

"Елит" отглежда високодобивни качествени сортове фуражни култури, които са основни суровини за изхранване на животните...

Животновъдство

В Кравекомплекса в с. Поповица се отглеждат 5000 бр. млечни крави, биволи и подрастващи...

Млекообработка

Със затворения цикъл на производство "Елит" достойно защитава мотото: "От земята до трапезата"...

Производство на Биогаз

Разнообразието на продуктовата млечна гама "Елит", се оценява високо, както на вътрешния пазар, така и на международните изложения...

Логистика

Фирмата разполага със собствен специализиран транспорт с капацитет на превозно средства от 1.5 до 15 тона.

ПРОДУКТИ
НОВИНИ

ОБЯВА

от „Елит 2095” ЕООД

Дата 01.06.2020

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./
линк към обявата

Обява

Дата 05.05.2017

"Елит 2095" ЕООД, гр. Пловдив има следното инвестиционно предложение:
"Ферма за отглеждане на подрастващи патици мюлари" в бивш стопански двор в землището на с. Конуш, общ. Асеновград, обл. Пловдив в ПИ № 38385.214.1 с площ 7.345 дка, капацитет на обекта 30 000 /тридесет хиляди/ бр.